Čovijek koji je htio promijeniti Hrvatsku Himnu:
U skladu s "kozmopolitskim stremljenjima"

Ennio Stipčević

Autentičan članak u 'Vjesniku'