Emil Čić, 
hrvatski novinar, 
glazbenik i publicist
'križarski amblem' Emila Čića HRVATSKA U SRCU
Muzikologija
Musicology
Ukupni broj posjeta ove web stranice
Od diletantizma do elitizma         Godine 1994. hrvatski muzikološki časopis "Arti musices" proslavio je srebrni jubilej – 25. godišnjicu svoga postojanja. No, kasnio je u objavljivanju i časopis je tek sredinom 1995. g. objavljen kao jubilarni dvobroj - s povodom. U proteklih dvadeset i pet godina izmijenila su se četiri urednika: na čelu redakcije bili su Josip Andreis, Krešimir Kovačević, Koraljka Kos i Stanislav Tuksar. Od objavljenih 25 godišta samo su dva tiskana na engleskom jeziku, a svi ostali tiskani su na hrvatskom jeziku, za domaću upotrebu. Zanimljiv je podatak do toga časa u listu surađivalo 108 autora/ znanstvenika, od čega su 27 bili inozemni suradnici i svi su oni objavili točno 430 priloga, čime su bitno pridonijeli upoznavanju hrvatske glazbene kulture i estetike glazbe, kao nove discipline.
        U jubilarnom 25 broju (dvobroju), koji je tiskan kao prava knjiga na 304 stranice, redakcija je tiskala 11 članaka koji su smatrani najboljim prilozima u proteklih 25 godina, a sedam članaka novija su otkrića o hrvatskoj glazbi i u svezi s njome.
        Za ovu smo prigodu izabrali tri karakteristična i važna članka Josipa Andreisa (Prvi muzički časopisi u Hrvatskoj), Koraljke Kos (Začeci nove hrvatske muzike …") i Ivana Supičića (Problem značenja u glazbi).

Glazbeni časopisi

        Josip Andreis (1909. – 1982.) jedna je od najvažnijih figura u novijoj povijesti hrvatske glazbe i kulture općenito. Josip Andreis Ovaj muzikolog tiskao je prvu opsežnu povijest glazbe u četiri sveska u našoj domovini Hrvatskoj i pridonio je mnogim spoznajama o hrvatskoj glazbenoj kulturi. U svojem članku Prvi muzički časopisi u Hrvatskoj obrađuje časopise Sv. Cecilija (godine 1877., 1878., 1883. i 1884. – urednik: Cugšvert), Gusle (1892. – urednici: Vje. Novak i V. Klaić), te Glazbu (1893. Vjenceslav Novak). Govoreći o počecima glazbenih časopisa Andreis kaže da … padaju u prvu polovinu XVIII. Stoljeća, kada je u njemačkom baroku J. J. Matheson počeo izdavati periodičku publikaciju Critica Musica (1722./23.). Kasnije susrećemo muzičke časopise u Francuskoj (1756.) i Engleskoj (1784.) … Hrvati su pak vjekovima nosili na leđima teret dugih borbi i robovanja istočnim i zapadnim velesilama, pa tek 1877. g. donosi rađanje prvog muzičkog časopisa …" (str. 174). Iz pregleda tih hrvatskih časopisa vidi se da je glazbeni život vrvio najgorim diletantizmom i neznanjem koje se časopisima nastojao iskorijeniti, ali – bezuspješno: oni koji su o glazbi pisali, u početku nisu bili mnogo veći znalci od onih protiv kojih su pisali.…" Već 1. točka (programa Sv. Cecilije) upozoruje da su se u Crkvi pjevale neukusne 'necrkvene' pjesme …", no, pred kraj svojega izlaženja "Sv. Cecilija" pravi pogrešku bez presedana: "… S jedne strane želi se podići razinu crkvene muzike, uozbiljiti je i izagnati iz nje sve što joj je strano: s druge pak strane nastoji se privući nove prijatelje crkvene muzike obećanjima koja se koriste upravo onom jeftinom građom s područja plesne i zabavne glazbe što se bila ugnijezdila u orguljama hrvatskih gradova i sela, otkud ju je baš "Sv. Cecilija" željela odstraniti …" (str. 181) !!!

Iskvaren ukus

        Očito da u svojim preporodnim nastojanjima nisu mogli uspjeti. A kako nekada tako i danas u Crkvi slušamo zabavnu glazbu, jer se još uvijek nije našao nitko tko bi crkvenim ljudima znao objasniti zbog čega ta glazba ondje ne spada.
        Časopisi "Gusle" i "Glazba" bili su već na većoj razini. No, njima crkvena glazba nije bila jedina briga. Pisci su bili glazbeno ponešto potkovaniji i stručno na većoj visini pa je npr., glasoviti povjesnik i glazbeni Vjekoslav Klaić (1849.- 1928.) u "Guslama" pisao kako je "…u Zagrebu tako izkvaren glazbeni ukus, da se i najneprobavnijoj glasbenoj hrani aplaudira …" (str. 191). I opet danas imamo sličnu situaciju kao i nekada. Klaić piše da "…novine nemaju ni jednog strukovnog kritičara za glasbu …", a nešto slično možemo i mi konstatirati danas. Zapravo, kritičara ima ili premalo ili mnogi ne razumiju što slušaju.
        Prvi glazbeni časopisi u Hrvatskoj bili su, očito, borbeni i dobronamjerni, ali nisu ostavili duboka traga do današnjeg dana.


Hrvatski počeci

        Dr. Kos u članku "Začeci nove hrvatske glazbe" upozorava na važnost hrvatskih skladatelja s prelaska stoljeća, koji su sve do osamdesetih godina ovoga stoljeća bili marginalizirani. To su Vjekoslav Rosenberg-Ružić (1870. – 1854.), Blagoje Bersa (1873.-1934.), Franjo Dugan Stariji (1874.-1948.), Josip Hatze (1879._1959.) i Dora Pejačević (1885.-1923.).
        Ova generacija skladatelja bila je zanemarena iz političkih ili ideoloških razloga, jer "…polazeći s pozicije i ideologije nacionalnog smjera, koji je hrvatskoj muzici dao temeljnu boju između dva rata, 'prijelaznoj' generaciji se često predbacuje što se nije umjela izraziti 'u nacionalnom duhu' …" Godine 1976. autorica nije smjela naširoko obrazlagati i o kakvom se to nacionalnom duhu radilo, no kažimo da je na početku stoljeća golem broj hrvatskih skladatelja bio impresioniran "neoilirizmom" Antuna Dobronića, a to je bila panslavenska verzija tipa jugoslavenstva, pa smo imali različita usmjerenja: neki od skladatelja opredjeljivali su se za tzv. jugoslavensku folklornu sintezu, a drugi su se okretali čistom hrvatskom folkloru. Gore spomenuta grupa autora uglavnom se minimalno inspirirala folkloristikom. To ih je potisnulo u drugi plan, u kojem su 8na žalost) ostali do danas. Autorica Koraljka Kos u ovome članku povlači paralele s utjecajima koji čine modernu u književnosti i u likovnoj umjetnosti.
        Glavni pak problem današnjih skladatelja (kao i nekadašnjih) sastoji se u tome da nitko ne tiska njihove note, pa su svi ti autori i dalje nepoznati u svijetu.


Semantika i glazba

        U "Arti musicesu" nalazi se i jedan od najvažnijih tekstova prof. dr. Ivana Supičića, koji danas pripada važnijim hrvatskim muzikolozima (uz Dragana Plamenca, osobito u prvoj polovici 20. st.). Supičić je u drugoj polovici 20. stoljeća pokrenuo prvi internacionalni časopis za estetiku i sociologiju glazbe "IRASM" , te je time postao najvažnija osoba hrvatske muzikologije u razdoblju do kraja stoljeća. U članku "Problem značaja u glazbi" iz god. 1974. znanstvenik obrađuje različite poglede na programnu i apsolutnu glazbu, koju naziva "čistom glazbom". Supičić u ono vrijeme drži da "…treba odbaciti sve apriorističke estetičke i filozofsko-psihološke teorije, koje simplicistički zastupaju kako muzika izražava samo emocije i osjećaje, ili u starijoj terminologiji, afekte i strasti (dakako, skladateljeve). U takve teorije treba ubrojiti jedino još vulgarnije stajalište, koje zastupa tezu da je izražavanje emocija ili osjećaja cilj umjetnosti, napose muzike, ili – još gore – da je sama muzika naprosto emocija, osjećaj, ili slično …" (str. 219).
Pisac ovih redaka, iz vlastitih iskustava (koja su kao mišljenja stručno kvalificirana) i danas pristaje uz tu "… vulgarnu kvalifikaciju…", jer je ona dio tradicionalnoga kršćanskog mišljenja o umjetnosti u prošlim vremenima, i zato što neke psihološke spoznaje upućuju na potvrdu takva mišljenja.
        Time se autoru ne poriče da je zaslužan za razmatranje i pokretanje jednog pitanja, koje je kritički važno za pravilno vrednovanje umjetnosti – kao umjetnosti Zapada.
        Čitav ovaj časopis "Arti musice" 25, inače, koncipiran je kao povijesni pregled važnih spoznaja o hrvatskoj glazbenoj kulturi, od 11. st. do današnjice.
        

380) "Od diletantizma do elitizma", recenzija muzikološkog časopisa ARTI MUSICES, Josip Andreis, u: "Državnost" 22.09.1995/17

UZROCI DEKADENCIJE GLAZBENE KULTURE        U godini 1995. još jedan muzikološki hrvatski časopis proslavio je svoju dvadeset i petu obljetnicu: to je IRASM ili Internacionalna Revija za Estetiku i Sociologiju Glazbe ( na engleskom jeziku to je International Review of the Aesthetics and Sociology of Music). Specifičnost se ovog časopisa sastoji u tome što on objavljuje članke najuglednijih svjetskih muzikologa na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, oni glazbeni fenomen razmatraju iz svih mogućih stručnih i intelektualnih kutova gledanja. Ovaj je vrijedan časopis godine 1970. pokrenuo prof. dr. Ivo Supičić, koji je tada ostvario jedinstven pothvat: pokrenuo je prvi časopis koji se jedini u čitavome svijetu bavio sociologijom i estetikom glazbe, a Hrvatska je postala središtem kulturološke discipline o glazbi. Supičić o tome kaže: ".…Hrvatska muzikologija sve do sedamdesetih godina nije kročila preko svoje nacionalne granice (…) I tada je došlo doba "Hrvatskog proljeća" i nove mlade snage, koje nisu imale nikakve nade na političkom i socijalnom polju u okruženju s komunističkom diktaturom … (bile su) nezaustavljive u svojoj djelatnosti na polju kulture …" U tim općim nacionalnim tendencijama pojavio se IRASM sa željom da Hrvatsku predstavi i znanstveno unaprijedi. U tome je ovaj časopis, zahvaljujući dr. Supičiću, i uspio. Proteklih godina Zagreb je bio ne samo stjecištem znanstvenih radova namijenjenih internacionalnoj reviji, već i stjecište brojnih međunarodnih muzikoloških skupova. Na žalost, Supičić nije bio svemoćan. Nove generacije muzikologa nije uspio potaknuti na to da porade i na tiskarskoj muzikološkoj djelatnosti, te danas još uvijek nemamo mogućnost predstaviti se sa sređenim notnim izdanjima hrvatskih skladatelja i kao zemlja stvaratelja. Tu je domaća muzikologija zakazala.


Znanstveni pristup

        Na 345 stranica dvadeset i peti broj IRASMa objavljuje 20 znanstvenih radova objavljenih od 1970. pa do 1989. Radi se o izboru najzanimljivijih radova s polja sociologije i estetike, pa i filozofije glazbe. Nema nikakve dvojbe da ova knjiga daje vrlo točnu dijagnozu i prikaz glazbeno-kulturnog stanja dvadesetog (i drugih) stoljeća. Budući da na malome prostoru ne može prikazati sve autore, ograničiti ćemo se na članke Kurta von Fischera "Novo u europskoj umjetničkoj glazbi kao sociološko-kulturni problem. Esej", Carla Dalhausa "Glazbeno umjetničko djelo kao predmet sociologije", Irmgard Bontick "Masovni mediji i novi tipovi glazbe za mladež", Williama Webera "Masovna kultura i preobrazba (preoblikovanje) europskog glazbenog ukusa (godine 1770. i 1870.)", te Kurta Blaukopfa "Pozapadnjenje, modernizacija i medijamorfoza glazbe".
        Austrijska muzikološkinja Irmgard Bontinck u uvodnom izlaganju navodi da su glazbene aktivnosti mladih još godine 1972. okupile stručnjake iz 18 zemalja i da je rezultat njihovih istraživanja objavljen pod naslovom "Novi oblici glazbenog ponašanja mlade generacije u industrijskom društvu", a do ovog je skupa došlo na poziv Internacionalnog instituta za glazbu, ples, kazalište i audiovizualne medije (vjerojatno iz Beča). Autorica Bontinck došla je do jedinstvenog zaključka da se tadašnja (što znači i današnja) mladež bavi subkulturom i, štoviše, antikulturom kakva je u suprotnosti s tendencijama proteklih stoljeća zapadne, tj. kršćanske civilizacije. Jer, "… dominantna uloga masovnih medija nije ostvarena samo u rasprostiranju glazbe, već je također odgovorna i za promijene u samoj glazbi …" (str. 166), a mladi su masovnim medijima najpodložniji. Mediji mlade uče ne samo što da slušaju, već i kako da izvedu glazbu koju slušaju. Masovna je tehnologija omogućila da se bez glazbenog obrazovanja prihvaćaju i primjenjuju elektronski instrumenti, koji podilaze lošem ukusu i novim sklonostima mladih. Tako se oblikuje "nova" kultura mladih, čime se razara ona iskonska – europska.


Medijamorfoza glazbe

        U tome je bit ideologije "New agea": tehnologija 1) mijenja slušateljev doživljaj zvučnog prostora, 2) navikava na specifične zvučne kvalitete i 3) oblikuje naviku na određene efekte glasnoće zvuka. Time " …nastaje intimni odnos između pjesme, glazbe i tjelesnog pokreta (…), što podsjeća na prijašnje glazbene prakse. Ovaj blizak odnos između tjelesnosti (fizikalnosti) i glazbe (…) obično se smatra sasvim novim fenomenom. No, ako bacimo pogled na opći razvoj zapadne glazbe uočavamo (… da je ) oslobođenje glazbe od tjelesnosti specifično dostignuće zapadno-kršćanske civilizacije (…) Mnoga velika dostignuća zapadnoeuropske glazbe bila bi nemoguća bez ovoga razdvajanja (…) i spiritualizacije (glazbe)… ". Dakle, najviši glazbeni dometi kršćanske civilizacije ugroženi su od tehnološkog pristupa glazbi. "…Masovni mediji glazbu opskrbljuju novom funkcijom i tako vrše temeljitu preobrazbu kvalitete glazbene poruke. Oba ova fenomena potpuno mijenjaju socijalno i glazbeno ponašanje …" iz čega možemo zaključiti da kršćanska civilizacija to prestaje biti. Ovo je dramatičan zaključak rada muzikološkinje Bontinck, a s time se slaže i dr. Kurt Blaukopf, koji promjenu i dekultivaciju glazbenog europskog ukusa naziva "medijamorfozom glazbe". Rock- civilizacija postaje tako smrt glazbene kulture! A Britanija je glavni uzrok tome (što se nameće kao zaključak), jer poznata kao prvi izvoznik i glavni proizvođač rocka.
        Do slična zaključka dolazi i Kurt von Fischer u čanku "Novo u europskoj umjetničkoj glazbi kao socijalno-kulturni problem". članak je objavljen 1971., dakle, četiri godine prije gđe Bontinck i osamnaest godina prije Blaukopfa! On je to zanimljiviji što Kurt von Fischer ističe da je "…razvoj glazbe u manje-više uskom odnosu prema dotičnom društvenom stanju …" (str. 19) "….Umjetnik (.…) stvara djela koja se obraćaju jednom određenom društvu i od njega trebaju biti prihvaćena …" Von Fischer lucidno primjećuje da u 12. i 13. stoljeću teologija i kršćanska filozofija imaju presudan utjecaj na glazbu. "… Na duhovno povijesnom polju, upravo u to vrijeme, skolastička je filozofija bila ta koja je svojom racionalizacijom i sistematizacijom teološko-filozofskog mišljenja djelovala u pozadini novih glazbenih gledišta …", u kojima do izražaja dolazi višeglasje "… koje možda predstavlja najznačajnije dostignuće zapadne glazbe (…) Racionalno ovladavanje tonskim materijalom (…) postaje bitan pokretač izgradnje stila, promjene stila i tendencije prema uvijek iznova novome (u glazbi) …" (str. 22).
        Francuska (masonska) revolucija i njezino prosvjetiteljstvo donose novi odnos prema glazbi, kojim se pojačava labavljenje glazbene stege kroz pojačani individualizam, a ovim skladatelji dobivaju sve veća subjektivna prava da rade protiv tradicionalnih pravila. U XX. stoljeću to dobiva nove dimenzije, jer je "… prije svega vjera u lijepo i vječne zakone i vrijednosti umjetnosti poljuljana i to posredovanjem ratova, socijalne nepravde i bijede, te spoznaje dubinske psihologije …" Dakle, nastaje pomak prema subjektivizmu, koji potpuno ruši filozofsko-teološka pravila na kojima je izrasla umjetnost Zapada! "…Počinje nova faza umjetničke, ali i često društveno-političke aktivnosti … " Počevši od Arnolda Schönberga oko 1910., pa do Johna Cagea u naše vrijeme, glazba "…proturječi osnovnom pojmu 'savršenog umjetničkog djela' (opus perfectum) i u najdubljoj jezgri postaje revolucionarna umjetnost …" (str. 30) Umjetničko djelo sve se više udaljava od kršćanskog načela, te "… pitanje novog postaje istom pitanjem pogleda na svijet i čak postaje političko pitanje …". Ako se mijenja glazba, sigurno se mijenja i društveno shvaćanje kulture, a time i politike, koja je odraz kulture!
U glazbi i politici XX. stoljeća počelo je vrijediti pravilo "sve je dopušteno", čime su narušeni temelji etičkog kršćanskog shvaćanja umjetnosti i politike.


Širenje masovne kulture

        Pitanjem rasprostiranja masovne kulture pozabavio se William Weber u spisu "Masovna kultura i preobrazba europskog glazbenog ukusa, 1770.-1870." Objašnjavajući pojam masovne kulture, Weber dokazuje da u taj pojam spada i klasična glazba, i to od vremena kada se počinju tiskati note za masovnu upotrebu građanstva. "…Masovna kultura u glazbi prvi put se pojavljuje u tiskarskoj industriji (…) između 1780. i 1850.…" Izdavači pojednostavljuju klasične komade prilagođene ukusu i izvođačkoj razini amatera. "…Tiskana glazba ostaje središte businessa u popularnoj glazbi, sve do izuma snimanja na velikim (long-play) pločama u kasnim četrdesetim godinama. Ako to isključite iz suvremene masovne kulture, tada ste isključili čitavu polovicu XX. stoljeća…" Virtuozni glazbenici 19. stoljeća bili su lukavo iskorištavani upravo za propagiranje banalne glazbe. Njihov se ugled koristio za masovno promicanje jednostavne glazbe, koja se potom tiskala za mase. "…Istaknuti shawmani poput Spohra i Hummela oko 1810.-20., te Thalberga i Liszta oko 1830.- 40. započeli su tradiciju sviranja za javni nivo glazbenog ukusa, što se s tiskanih nota lako i brzo prebacilo na snimke i produžilo do Paula McCartneya i Eltona Johna …" (str. 182). Zapadna je glazbena kultura samo u religioznoj glazbi imala visoku glazbenu kulturu i teko oko 1850. počinje visoka masovna kultura s rasprostranjenim simfonijskim orkestrima, koji za široku publiku sviraju u koncertnim dvoranama. Tiskarska je industrija bila prva koja je poremetila prvenstvo visokih umjetničkih vrijednosti i omasovila svjetovne melodije za svačiji neškolovani ukus i "…odgovorna je za lom glazbenih vrijednosti…". Masovna je kultura time oblikovala "…svoj vlastiti ritual (rituale!) svjetovne religioznosti…". Time se ponovno dolazi do zaključka da je masovna kultura počela promicati vrijednosti različite od elitnog kršćanskog kriterija.
I Carl Dahlhaus dolazi do slična zaključka. U spisu "Glazbeno djelo kao predmet sociologije" Dahlhaus tvrdi da "…oštro odvajanje između umjetnosti i ne-umjetnosti biva izvrgnuto ideološkoj sumnji. Klasično romantični pojam umjetnosti izložen je prigovoru da on nije ništa drugo negoli ideološka oprema onih što vladaju (tadašnjim) društvom, ideja u službi interesa …" (str. 121)
Sociologija glazbe uči nas tako da s današnjim svijetom mnogo toga "ne štima" i daje nam pravac kako se služiti umjetnošću. A spasonosna formulacija ponovno glasi: vratimo se kršćanskoj i nacionalnoj tradiciji. Kako u politici tako u glazbi.

388) "Uzroci dekadencije glazbene kulture", recenzija IRASM-a s mojim kritičkim komentarom, u: "Državnost" 17.11.1995/25
Spas je u samosvojnosti
        Najveći stručnjak za medije, prof. dr. Kurt Blaukopf, između 1969. i 1986. bio je generalni tajnik instituta MEDIAKULT (Međunarodni institut za audiovizualnu komunikaciju i kulturni razvitak), što ga je u Beču osnovao UNESCO. Kurt Blaukopf, austrijski časopis Autorenzeitung 1990/1 Godine 1988. dobio je austrijsku državnu nagradu za kulturnu publicistiku i tom prigodom održao govor (objavljen u novinama "Die Presse" 1988.), u kojem je između ostaloga protiv pop-kulture rekao: "…Ključna uloga medija u području kulture, kulturnoj politici i kulturnoj politici – nameće tešku odgovornost. Jer, sada su pitanja prava medija, autorskog prava i prava emitiranja postala bitnim pitanjima kulturne politike (…) Institut MEDIACULT (…) nedavno je objavio studiju u kojoj su prikazane šanse i opasnosti medijalizacije (medijske manipulacije) kulture …" Zbog toga autor smatra da država mora razviti koncepte koji stvarateljima kulture i publicistima osiguravaju egzistenciju da tako "… brane trajni identitet austrijske kulture u novom okolišu što ga pružaju mediji …"
        Dakle, jedan znanstvenik i njegova znanstvena ustanova došli su do zaključaka da sloboda medija mora biti zakonski regulirana, te da tim potezom autentična austrijska – dakle, europska kultura, bude zaštićena od američke rock-kulture! Primjer takve zaštite Blaukopfu predstavljaju francuska i kanadska ministarstva za kulturu i medije. U suprotnom "stvari ostaju prepuštene području elektronskih medija kod kojih postoji prisilna korelacija između (…) slušateljstva (Einschaltquoten), programskog sadržaja i prihoda što ga donose reklame …"
        Po Blaukopfu, ako mnoštvo medija zakonski nije regulirano, oni emitiraju bez stručnog nadzora, bez općeg nacionalnog interesa i čak bez obaveze poštivanja dobrog ukusa. "… Samo zakonski kulturni nalog, što ga ima ispunjavati ORF (Austrijska radio televizija), ograničava ovakvu (tržišnu) prisilu …". Ako se ne korigira odnos između zahtjeva dobrog ukusa i tržišta, dolazi do razaranja kulture – znanstveni je zaključak glavne ustanove za istraživanje medija. Dakle, u hrvatska kultura može se zaštiti mehanizmima koji u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj i Kanadi već postoje. Zašto se kod nas emitiraju loši programi, loša anglo-američka rock glazba i ostalo smeće? Zato jer do danas nismo imali ljude koji bi to znali razlučiti i spriječiti.
        Kurt Blaukopf je godine 1990. Austrijancima rekao: ".…Zbog čega takvi ne žele znati da je u SAD- javno-pravni Broadcasting System posljednje utočište američke medijske kulture? …" Drugim riječima, Amerikanci u svojim državnim medijima reguliraju što ti mediji smiju emitirati i u kolikoj mjeri: štite se na tom polju od vlastitog smeća! Pa, i američki ekonomisti zaključili su da "….privatni radio-televizijski poduzetnici svojoj publici prodaju "propagandnu privredu" /(propagandni program) … Istraživanja su pokazala kako programni odnosi te vrste, u uvjetima slobodnog tržišta, teže maksimalnom povećanju publike uz opće smanjenje izbora (dobrog programa) …" (vidi: Autorenzeitung 1/90).
        I da zaključimo: rock kultura i tržišna kultura spadaju u isti "vrijednosni sustav" koji je materijalističke provenijencije, pa kao takav šteti autentičnim kulturnim vrijednostima. Emitiranje plitkih sadržaja publici nameće plitke kriterije, koji poništavaju vlastite kulturne tradicije i vlastite vrijednosti. Spas treba potražiti u smanjenju emitiranja lošeg glazbenog programa u korist vlastitih kulturnih sadržaja.

        

344) "Spas je u samosvojnosti", dr. Kurt Blaukopf o rock-kulturi, u: "Narod" 01.10.1995/br. 12