Plovidba Sv. Brendana opata

RIJEČ-DVIJE UZ HRVATSKO IZDANJE
PLOVIDBE SVETOGA BRENDANA OPATA

Piše: Dr. Vinko GrubišićNarudžba knjige Sv. Brendana

     Među srednjovjekovnim tekstovima koji nisu prevedeni na hrvatski, a kojih popularnost kroz stoljeća nikako ne opada u književnostima zapadnoeuropskog kruga, sigurno se nalazi i Plovidba Svetoga Brendana o kojoj je ovdje riječ. To djelo nikako ne bi valjalo povezivati isključivo sa samostanskim životom Srednjega vijeka jer je ono bilo među najčitanijim štivima i tijekom kasnijih stoljeća, u samostanima i izvan njih. O njegovoj popularnosti najbolje svjedoči stotinu dvadeset i pet pronađenih latinskih rukopisa, od kojih najstarij tekst pripada 10. stoljeću. Taj najstariji rukopis nije pisan na irskom tlu nego "u kontinentalnoj Europi", što nam govori kako se rano i naglo to djelo širilo europskim zemljama.
     Brojna su se tiskana latinska izdanja temeljila na raznim i različitim rukopisima (najvećma na onima koji se pronađeni u Parizu i Leipzigu), a ima i veoma rano tiskanih prijevoda (inkunabula), npr. njemački prijevod iz 1476. i engleski iz 1483. godine.
     Od brojnih latinskih tiskanih izdanja danas se kao najbolje uzimlje izdanje koje je priredio Carl Semler, a koje je objavljeno 1959. te ponovno 1989. Semler je za to izdanje uspoređivao tekstove sedemdeset različitih rukopisa pa u uspostavljanju toga gotovo kritičkog izdanja Semlerove su zasluge neosporno velike. Ipak ni njegovo izdanje nije bez nekih primjedaba pa, iako smo za hrvatski prijevod uzeli njegov prijedložak, smatrali smo potrebnim početak teksta uzeti prema sugestijama njegovih kritičara. Brojne bilješke i tekstovne inačice izSemlerova kao i iy drugih iydanja, morale su ovdje biti izostavljene u latinskom tekstu, koji donosimo paralelno s hrvatskim, jer smo ovaj prvi hrvatski prjevod namijenili širokim krugovima čitateljstva.

*

     Danas u učvršćivanju prijateljskih odnosa između po mnogo čemu dvaju sličnih naroda, irskoga i hrvatskoga, činilo mi se veoma važnim približiti hrvatskom čitatelju jedno od najznačajnijih djela irskog i europskog latiniteta u kojemu se zrcali ne samo veličina i domet irske književnosti nego rekao bih irske sudbine. Dvama pomorskim narodima Ircima i Hrvatima, more je bilo stalni poziv i izazov.

*

     Pri pripremi ovoga teksta dugujem zahvalnost mnogima, a posebno Bratislavu Lučinu koji je pažljivo tekst pročitao, na mnogim mjestima ga ispravio, a ujedno ubilježio mnoge svoje vrijedne sugestije. Zahvalnost dugujem svojem prijatelju i kolegi iz studentskih dana Gabrijelu Hrvatinu Jurišiću za njegovo ohrabrenje u prevođenju srednjovjekovnih djela. Također srdačna hvala izdavaču Emilu Čiću na brizi oko priprema ovoga rukopisa. Velika hvala i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske koje je novčano pomoglo tiskanje ove knjige.

V.G.

Go to