Povijest hrvatskih neprijatelja

Kako je nastajala Jugoslavija
  U svom aranžmanu dr. Ljudevit Krmpotić ove je godine učinio izuzetan povijesni podvig: s engleskog jezika preveo je i kritički obradio knjigu sabranih članaka "Ilirska pisma" (biblioteka Hrvatski Zapisnik, Hannover- Čakovec 2001.) engleskog arheologa, avanturista i špijuna Arthura Johna Evansa (1851.-1941), koji se klatio po zemljama buduće Jugoslavije još od godine 1875. a izvješća o tome slao je u Englesku i objavljivao, kao pristrane pro-srpske putopise s političkim sugestijama, u Manchester Guardianu (kako se čini prvi se dopis pojavio 8. veljače 1877.). Knjiga uz pisma sadrži i Krmpotićev "Pogovor" i "Prilog" objave bivšega Hrvata - masona - Imbre Tkalca, koji je s Garibaldijem nastojao dignuti revoluciju na ovim prostorima, a Vuk Karađić bio mu je pravopisni uzor: njegovo pismo upućeno je braći Srbima i Hrvatima.

"Ilirska pisma" su zanimljiva, jer čine dokaz tezi da su Englezi projektirali i osnovali Jugoslaviju, budući da u "Ilirskim pismima" nalazimo tvrdnje kao što su n. pr. da se malo - po malo ostvaruje projekt stvaranja južnoslavenske državne zajednice, a u igri je bio i termin "socijalističke republike". Konkretno, Evans na str. 53 ove knjige još godine 1877. tvrdi: "Tihe snage su na djelu osnivanja Južno Slavenske zajednice..." , a to razumijeva "Izolaciju katoličkih Hrvata i njihove umjetne nacionalnosti ..." (sic!) Evansov plan stvaranja Jugoslavije do kraja je proveo R. W. Seton-Watson, koji ga je nadživio, i koji je za vrijeme II. sv. rata igrao na Titove partizanske snage, što je i dovelo do stvaranja "socijalističkih republika". Ovu monstruoznu ideju još krajem 19. stoljeća u svojim zamislima spominje Evansov idejni vođa i pokrovitelj Gladstone (tada premijer), koji u jednom pismu 1. prosinca 1883, kaže: "Čitao sam brzojav Elliota o razgovorima s Kalnokyem (Austrijski poslanik u Londonu), o tome kako Austrija ne bi ravnodušno gledala na uspostavljanje Socijalističkih republika na njenim granicama ...." !(vidi str. 257/8), a za nas to znači da su Englezi već tada ispitivali teren o mogućnosti uspostave britansko-balkanskih socijalističkih republika na granicama Austrije, ali Austrijanci tada (a tko i bi?) nisu mogli ni sanjati da je to bio tek jedan projekt za likvidaciju Austro-Ugarske i kolonizacijsko podjarmljivanje katolika na ovim područjima.
Kroz čitavu knjigu Evans u Srbe stavlja glavnu englesku nadu. Neko vrijeme su u njegovoj zamisli i Bugari, ali odluka da se Srbima dodijeli središnje mjesto u više je navoda sasvim jasno izražena. I tako je "za Prvog sv. rata igrao A. J. E. glavnu ulogu u stvaranju nesretne "jednonacionalne" jugoslavenske tvorevine s Masarykom, Lordom Greyom i drugima, i nacrtao je zemljopisni prikaz s odijeljenom Slovenijom, što se onda još nije moglo provesti ...." (komentar, str. 256) U knjizi je obilno citirana i Strossmayerova korespondencija s Gladstoneom, iz koje se vidi da je Strossmayer očekivao stvaranje Jugoslavije u okviru Austrije, a u suradnji s Englezima. Naime, Strossmayer Gladstoneu piše: "... Moj dragi prijatelju ja želim ovu krasnu državu (Austriju) spasiti pod cijenu vlastitog života, jer u novom poretku svijeta ona mora imati svoju zadaću neutralizacije, kao međusnaga između Germana i Slavenstva" (Pismo Gladstoneu, 11. travnja, 1878.) Zatim slijedi pismo u kojem kaže: "Vi uživate veliki i zasluženi autoritet u Europi; dopustite mi dakle, dragi i vrlo štovani prijatelju, preporučiti vam lijepu i pravednu jugoslavensku stvar. Oni će se sigurno pokazati sve više dostojnim Vaših izvanrednih usluga koje ste im pružili pri Areopagu Europe (dans l'areopage de l'Europe) (izraz se rabi u s. zidarstvu, primjedba dr. Ljudevit Krmpotić) 12. listopada 1882. Gladstone piše: "...Što se tiče Jugoslavena, u budućnosti se možemo nadati velikom napretku i čestitamo na sjajnom djelu oslobađanja od kojeg je već veliki dio završen..."
Dr. Krmpotić se potrudio knjizi dodati svoj "Pogovor" te u njemu navodi sve te dodatne pikanterije, i dokazuje kako su svi engleski "putopisci" prije i poslije Evansa u svojim znanstvenim i novinskim člancima omalovažavali Hrvate i stavljali naglasak na Srbe. I ne samo to: oni potiču četnike / Srbe u bosanskom ustanku, a njihove dvije učiteljice tada, već krajem 19. stoljeća odgajaju srpske učiteljice da srpsku djecu uče na uzorima veliko-srpskih povijesnih uzora i ideja! Sve to nalazimo u ovoj knjizi! Stalno doživljavamo političke reprize! Od svih onih koji su prošli ovim prostorima Evans se isticao svojim neskrivenim rasizmom i vjerom da niže rase treba uništiti, a na tome očito njegova engleska braća rade sve do bleieburškog pokolja, a prema stanju stvari ideju nastavljaju ostvarivati i danas.

Ova knjiga je jedan od sve brojnijih pisanih dokaza da je engleska politika ciljani globalni projekt, koji se planski proteže kroz više stoljeća unaprijed, sve dok Englezi ne stignu do svoga glavnoga cilja, a to je svijet pod njihovim imperijem: svijet u kojem su suvišne rase eliminirane. A da to nije samo teorija neka nas podsjeti sudbina Indijanaca, i australskih urođenika, kao i činjenica da su upravo Englezi na vlast doveli Hitlera, koji je prema njima imao neskrivenih simpatija. No, oni u svoje vrijeme izdaju sve svoje saveznike, a s obzirom na njihov način političkog gledanja, nakon ove knjige ništa više nije začuđujuće.

Emil ČIĆ


Go to